Select nodigt u uit voor leerrijke lunches

In het najaar verzamelden we experts die kwamen spreken over actuele HR-thema's als burn-out en generatiemanagement. Die leerrijke lunches bleken een succes en daarom organiseren we ze dit voorjaar opnieuw. U krijgt er de kans om in een fijne informele sfeer inspirerend te netwerken in onze kantoren te Gent, Antwerpen, Brugge, Hasselt en Leuven.

Generatiemanagement

In zeer veel bedrijven worden momenteel tot wel 4 generaties tewerk gesteld, dat heeft de nodige uitdagingen.
  • Hoe gaan bedrijven daar mee om?Welke initiatieven worden ondernomen om een open feedbackcultuur te bewerkstelligen?
  • Hoe een fijne synergie creëren tussen verschillende generaties?
  • Hoe kunnen deze werknemers elkaar versterken?

Natural Leadership

  • Zijn de managers in uw onderneming een ware inspiratiebron voor hun werknemers?
  • Laten zij werknemers werken vanuit hun eigen talenten en krachten?
  • Hoe verliezen zij het belang als leidinggevende en de team- en organisatietargets niet uit het oog?
  • Hoe kunnen ze een gezonde balans behouden?
  • Kortom hoe coachend zijn de managers in uw organisatie en hoe worden zij vanuit het bedrijf en HR daar in ondersteund?

Meer informatie?